Čo je reputačná analýza a ako funguje?

Reputácia je to, čo si o nás naši stakeholderi myslia, a preto by sme mali s ňou pracovať, povedal na webinári Patrik Schober, predseda Výkonnej rady Asociácie PR agentúr (APRA). Dodal že reputácia značky je v porovnaní s Image značky aktívum. Image si budujete ale reputáciu získavate. Preto sa meria práve reputácia

 

Ako sa reputácia meria

Reputáciu vašej značky zmeriate pomocou reputačnej analýzy. Je to súbor analýz, do ktorých patrí napríklad analýza sociálnych sietí, mediálna analýza či dotazník. Reputačná analýza predstavuje prvý krok, ešte pred začatím samotnej kampane. Pomocou tejto analýzy zistíte ako by mala vaša komunikačná kampaň správne vyzerať a pôsobiť, aby pozitívne ovplyvnila všetky zúčastnené skupiny (stakeholderov), ktorých sa dotkne.

U určeniu stakeholderov môžete použiť túto užitočnú tabuľku, v ktorej si rozdelíte všetky zúčastnené skupiny podľa vplyvu a záujmu:

01png

© Tabuľka z prezentácie Patrika Schobera z APRY: Jak měřit komunikaci 

Keď máte daných stakeholderov, tak im položíte špeciálne otázky. Tieto otázky sa definujú na základe toho, či sa jedná o vášho zamestnanca, zákazníka, regulátora trhu, dodávateľa či niekoho ďalšieho. Následne sa zisťuje, čo si daná osoba o firme myslí, sleduje sa vývoj hodnoty dôvery, a odporúča na aké aktivity sa zamerať. 

Prečo práve reputačná analýza

Výhodou reputačnej analýzy podľa Patrika Schobera je, že viete, čo si vaši stakeholderi mysleli o vašej značke na začiatku a čo si myslia teraz. Ukáže vám aké témy máte komunikovať a s kým. Na základe zistení z reputačnej analýzy ľahšie určíte optimálnu komunikačnú stratégiu (ciele, cieľovú skupinu, konkurenciu...). Nevýhodou reputačnej analýzy je jej časová náročnosť.  

Meranie výkonu PR

Po reputačanej analýze, ktorá je akousi prípravnou fázou komunikančnej kampane nasleduje podľa Schobera fáza realizácie kampane, pri ktorej sa meria počet výstupov (outputs). Ďalším krokom pri meraní kampane je tzv. 

Out-takes, v ktorom meriate engagement rate, dosah, čítanosť, počty lajkov. To sú práve veci, ktorými potom zaujmete manažment firmy, pretože predstavujú Impact. Nemôžete zabudnúť ani na výsledky (outcomes) ako koľko sa predalo na základe kampane, zmena nákupného chovania a názorov. 

Pri meraní výkonu PR nejde len o počet tlačových správ a PR článkov. Dôležité je dokázať, to ako ste ako PR špecialista prispeli k reputácií danej značky.  

Máte otázky? Neváhajte sa na nás vo Friendly Media Slovensko/Česko obrátiť.  


Autor: Eva Medzihorská/ Brand manager, Friendly media