Plán krízovej komunikácie pre firmy a freelancerov

Pri príprave krízového plánu väčšinou začíname identifikáciou rizík. Pokračujeme určením záujmových skupín, ktoré kríza najviac zasiahne. Záujmovými skupinami môžu byť naši zamestnanci (z hľadiska možnej straty pracovného miesta) či miestne komunity (z pohľadu narušenia stability v regióne tj. zvýšenia nezamestnanosti).

Po definovaní rizík a ohrozených záujmových skupín je potrebné premyslieť opatrenia potrebné k riešeniu nami identifikovaných hrozieb. Potom predstavíte zamestnancom krízový plán, zapojíte ich a vyškolíte.


Posilnite vzťah s vašou cieľovkou


Čo ale robiť ak vás kríza zastihla bez vopred vytvoreného krízového plánu?  Na začiatok, si určite, kto z vášho tímu bude komunikovať s médiami, ako často, a akým spôsobom. Zároveň popremýšľajte aké komunikačné kanály, témy a spôsob spracovania použijete. Je rozdiel v spôsobe ako je napísaná tlačová správa, príspevok na sociálnych sieťach alebo oznam na vašej webovej stránke.

Nezáleží či ste agentúra, e-shop alebo podnikateľ na voľnej nohe v pláne krízovej komunikácie by ste nemali zabúdať na očakávania vašich súčasných a potenciálnych zákazníkov. Zamerajte sa na témy, ktoré ich aktuálne najviac trápia či zaujímajú.  

Pomôže vám to posilniť vzťah s vašou cieľovou skupinou či zaujať nových záujemcov o váš produkt či službu. Drobné darčeky či rukou písané odkazy k vašim produktom sú tiež skvelým spôsobom ako budovať vzťah s vašimi zákazníkmi. Buďte preto aktívny a empatický k potrebám vašich zákazníkov.


Adaptácia je základ


Proaktívna komunikácia je v súčasnosti viac než aktuálna. Pomôže vám posilniť vzťah so súčasnými zákazníkmi a buduje dôveru s vašou značkou. Budovanie vzťahov založených na dôvere je dnes kritickejšie ako kedykoľvek predtým. 

Obnovenie podnikania bez dôvery nie je možné, pretože nemá stabilné základy. Aktívne komunikovať je dôležité aj pre potenciálnych zákazníkov. Ukazuje im to vašu pripravenosť nielen na pandémiu Covid-19, ale vašu schopnosť rýchlo sa adaptovať meniacim sa okolnostiam.  

Oz Alan, spoluzakladateľ HoneyBook (platforma zameraná na obchodný a finančný manažment freelancerov) odporúča prispôsobiť tematicky súčasnej kríze nielen príspevky na sociálnych sieťach či blog, ale aj e-mailovú šablónu či sekciu FAQ (Základné otázky a odpovede) na vašej webovej stránke. 


Konzistencia vo vašom obchodnom prístupe k situácií bude lepšie pôsobiť na vašich klientov.

Nie ste si stále istý ako máte postupovať pri oslovovaní médií? Potrebovali by ste aktualizovať vašu komunikačnú stratégiu na sociálnych sieťach? Vo Friendly media Vám radi ukážeme ako vypracovať kvalitný plán krízovej komunikácie, tak aby ste sa čo najlepšie prispôsobili a adaptovali .

Autor: Eva Medvecová/Brand manager, Friendly Media